59th WeiqiTV European Go Congress Liberec, Czech Republic 25. 7. – 8. 8. 2015

Wang Zheming (3p) vs. Chan Yi Tien (7d)

Main Tournament Round 7


Download: