59th WeiqiTV European Go Congress Liberec, Czech Republic 25. 7. – 8. 8. 2015

Ilja Shikshin (1p) vs. Wang Zheming (3p)

Main Tournament Round 6


Download: