59th WeiqiTV European Go Congress Liberec, Czech Republic 25. 7. – 8. 8. 2015

Fan Hui (2p) vs. Mateusz Surma (1p)

European Championship 2015 Round 5


Download: