59th WeiqiTV European Go Congress Liberec, Czech Republic 25. 7. – 8. 8. 2015

Startovné

Registrace na EGC zahrnuje jak hlavní turnaj, tak všechny vedlejší akce související s go během vybraného období (vedlejší turnaje, komentáře profesionálů apod.). Pokud se přihlásíte na jeden týden, je možné se zúčastnit také víkendových aktivit.

Ceny se vztahují k datu zaplacení – nikoliv k datu registrace!


Do 30. 4. 2015 Všechny akce 1 týden Víkend
Dospělí 130 € 80 € 30 €
Děti 12-15 let 90 € 55 € 20 €
Do 15. 7. 2015 Všechny akce 1 týden Víkend
Dospělí 150 € 90 € 30 €
Děti 12-15 let 105 € 60 € 20 €
Po 15. 7. 2015 Všechny akce 1 týden Víkend
Dospělí 170 € 100 € 35 €
Děti 12-15 let 120 € 70 € 25 €

Děti narozené po 1. srpnu 2003 startovné neplatí. Děti narozené mezi 1. srpnem 2003 a 31. červencem 2000 platí snížené startovné.


Startovné pro členy ČAGo

ČAGo nabízí pro své členy slevy na startovném, a to podle počtu let, po které člen nepřetržitě platil členské příspěvky:


do 0,99 rokůsleva 20 %
nad 1 roksleva 25 %
nad 4 rokysleva 30 %
nad 7 letsleva 35 %
nad 10 letsleva 40 %
nad 15 letsleva 60 %
nad 20 letsleva 80 %
nad 30 letsleva 100 %
Pokud si nejste jisti, na jakou slevu máte nárok, máte dvě možnosti: a) zaplatit vyšší startovné – preferováno, kongres nikdy nemá dost peněz b) požádat o pomoc Martina Kovaříka (e-mail: makov58@gmail.com)

Placení

Platit je možné v korunách. Cena v EUR se vynásobí kurzem 27,50, odečte se sleva a zaokrouhlí se na desetikoruny. (Zmíněný kurz se bude používat, pokud se bude euro pohybovat v rozmezí 27-28 korun.)

Bankovní převod

Číslo účtu: 2221169001/5500
Banka: Raiffeisen Bank, Brno, Czech Republic
BIC: RZBCCZPPxxx
IBAN: CZ90 5500 0000 0022 2116 9001

Prosíme o jednoznačnou identifikaci odesilatele. Oceníme, když pošlete informaci o Vaší platbě Martinu Kovaříkovi: makov58@gmail.com.

Platba v hotovosti

Bude možná na některých turnajích, např. v dubnu v Praze.


Upozornění: V případě zrušení registrace se startovné nevrací.

Centrum Babylon