59th WeiqiTV European Go Congress Liberec, Czech Republic 25. 7. – 8. 8. 2015

Go v Liberci

Hra go má v Liberci více než stoletou tradici.

Zřejmě prvním libereckým hráčem go byl již v roce 1909 rakouský ekonom Otto Conrad, který ve městě krátce působil. Kontakt na něj obsahuje první číslo německého časopisu o go Deutsche Go-Zeitung. Nicméně není jasné, jestli byl osamoceným hráčem, nebo v Liberci v té době bylo hráčů více.

Skutečný klub go v Liberci vznikl zhruba o sedmdesát let později a patří mezi nejstarší u nás. Za dobu své existence prošly jeho řadami desítky hráčů a uspořádal množství turnajů, mj. v letech 1981, 1994 a 1999 mistrovství republiky.

Z libereckého klubu go pochází také několik předních českých hráčů. V první řadě je potřeba zmínit Petra Cipru, který se v roce 1991 stal absolutním mistrem republiky, třikrát pak skončil třetí. Od roku 1986, tzn. za téměř tři desítky let, se pouze třikrát neprobojoval do finálového turnaje MR. Mezi ženami pak ještě větších úspěchů dosahovala Martina Šimůnková, která na přelomu tisíciletí byla nejsilnější českou hráčkou a několikrát se stala ženskou mistryní republiky. V roce 1997 pak skončila třetí na mistrovství Evropy žen. Výborných výsledků dosahovala také v párovém go, v němž se pětkrát stala mistryní republiky a v roce 2001 dokonce mistryní Evropy.

Zajímavostí také je, že díky Martině Šimůnkové se hra go dostala do osnov Technické univerzity v Liberci jako volitelny předmět nabízený především studentům učitelství.

Centrum Babylon