59th WeiqiTV European Go Congress Liberec, Czech Republic 25. 7. – 8. 8. 2015

Go v ČR

Historie go v ČR

První zájemci o hru go se na území Čech a Moravy začali prokazatelně objevovat už před 1. světovou válkou. Nicméně se s největší pravděpodobností jednalo pouze o ojedinělé hráče. Skutečně pravidelně hrát a sdružovat se začali zájemci až na začátku 60. let. Zprvu se jednalo především o šachisty z Prahy. Záhy se podařilo navázat kontakt s Japonskou asociací go a dalšími institucemi. V roce 1965 se dokonce v Mníšku pod Brdy konalo mistrovství Evropy.

Od začátku 70. let se go začalo šířit také do dalších československých měst a postupně vznikají kluby go v Plzni, Bratislavě, Českých Budějovicích, Brně, Lovosicích a v dalších městech. Roste počet turnajů, mnohé z nich jsou s mezinárodní účastí. V roce 1975 se hraje první mistrovství republiky. V roce 1977 je založena první – byť neoficiální – organizace sdružující zájemce o go – Sdružení československých klubů a hráčů go. Od roku 1980 je náš reprezentant pravidelně zván na mistrovství světa. V 80. letech bylo v Československu kolem 20 klubů, hráčská základna čítala 300-400 aktivních hráčů a ročně se konalo kolem 15 turnajů.

Po roce 1989 vzniká již oficiální Československá (a posléze Česká) asociace go, která se stává členem Evropské federace go a Mezinárodní federace go. Daří se rozšiřovat mezinárodní kontakty a vznikají nové kluby. V letech 1993 a 2005 se v Praze konalo mistrovství Evropy, v letech 2000 a 2013 mistrovství světa juniorů a v dalších letech pak celá řada dalších vrcholných evropských akcí.

Go u nás dnes

Aktuálně v České republice působí kolem třiceti klubů a počet registrovaných hráčů se pohybuje kolem 300. Dalších odhadem několik tisíc lidí ovládá pravidla go a hraje go doma, přes internet, v čajovnách apod. Ročně se u nás odehraje kolem dvaceti turnajů.

Čeští hráči patří k evropské špičce. V posledních letech Češi pravidelně bodují na mistrovstvích Evropy všech kategorií – v každé z nich máme alespoň jednoho mistra Evropy. Dobré výsledky se daří získávat i na mistrovstvích světa. I díky tomu se několika mladým českým hráčům již podařilo studovat v profesionálních školách go v Japonsku, Číně a Koreji.

Centrum Babylon